Tartu linna lastekaitsepäev „Sajaga linna lustima!“

Lille Maja ootab reedel, 1. juunil 1.-8. klasside õpilasi koos oma õpetajatega Tartu kesklinna, et veeta enne suvevaheajale minekut lõbus ja hariv õuesõppepäev.

Selleaastased lastekaitsepäeva õpitoad on pühendanud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning kultuuripärandi aastale. Seega on fookuses eestluse minevik, olevik ja tulevik.

Ajakava

10.00 – koguneme Tartu Raekoja platsil, kaasas „Heade soovide käed“

10.10 – avame hoogsalt lastekaitsepäeva ning kuulame linnapea tervitust

10.20 – üks „sajaga äge“ üllatus Tartu tantsijate poolt

10.40 – teeme koos ühe erilise grupipildi – vihje: naerata droonile 😉

10.50 – kuulame hoolega Tartu linnakirjaniku Mika Keräneni sõnumit lastele

10.00-13.00 – osaleme kõikides põnevates õpitubades!

14.00-15.00 – valmistame (ja loomulikult sööme ära) 100-meetrise tordi Tartu Kaubamaja ees

Kesklinn on Tartu Kaubamajast Raekoja platsini jagatud erinevateks kihelkondadeks, kus toimuvad mitmekesised õpitoad:

 1. Tervise- ja ohutuskihelkond – Liikluskasvatust ning tervist populariseerivad töötoad
 2. Teaduse kihelkond – Teadust propageerivad õpitoad Tartu Kaubamajas, noorte teadusteatrite etendused, näitused
 3. Lugemiskihelkond – Eesti rahvajuttude vestmine, kohtumine Tartu linnakirjaniku Mika Keräneniga, seiklusmäng “Supilinna salaseltsi radadel”
 4. Kunstikihelkond – Eesti rahvusliku käsitöö mõjutustega käelised tegevused, oma käejälje meisterdamine ning heade soovide/ettepanekute kirjutamine Eesti Vabariigile
 5. Looduse kihelkond – Loodushariduslikud töötoad „Meie Eesti“
 6. Spordikihelkond – laste ja noorte füüsilist aktiivsust tõstvad tegevused
 7. Tantsukihelkond – „Tantsu evolutsioon“ – Tantsukontsert, mis viib teid rännakule aegade algusest kuni tänapäevani. Näha saab väga paljusid efektseid tantsustiile erinevate Tartu tantsukoolide ja stuudiote õpilaste esituses. Kontserdi eestvedaja on ShatéTantsukool
 8. Muuseumite kihelkond – hariduslikud programmid muuseumites
 9. Pärimuskihelkond – projekti “Eesti 100. sünnipäevaks 100 eesti rahvamängu 100 uue sõbraga” lõpetamine, käelised tegevused, pärimustantsud
 10. Linnajuhtide kihelkond – Ekskursioonid Tartu linnavalitsuse ruumides
 11. Noortekihelkond – Tartu linna laste- ja noortekeskuste ning noorteorganisatsioonde ala
 12. Muusikakihelkond – Eesti muusika evolutsioon, erinevate muusikute etteasted Tartu Kaubamaja kõrval

Kogu päeva tegutseb Tartu Kaubamaja juures infotelk,  kus on saadaval asendiplaanid ning hea nõu.

Registreerimine töötubadesse ja eeltegevustesse algab 7. mail lastekaitsepäeva kodulehel aadressil https://lastekaitsepaev.wordpress.com.

 

Advertisements

Tartu Lastekaitsepäeva raames kutsume teid osalema arutelule „Eestkoste-, hooldus- ja lapsendjaperede toetamine“.

Tartu Lastekaitsepäeva raames kutsume teid osalema arutelule „Eestkoste-, hooldus- ja lapsendajaperede toetamine“.
Toimumiskoht: Tartu LV Kultuuriosakonna saal (Raekoja plats 12)
Aeg: 01.06.2017, kl 13.00 – 14.00
Osalema on oodatud eestkoste-, hooldus- ja lapsendajapered; samuti pered, kes soovivad asenduspereks saada; piirkonna võrgustikutöötajad ja teised teemaga seotud inimesed.

Tutvustame üle-eestilisi tugiteenuseid eestkoste-, hooldus- ja lapsendajaperedele.  Vaatame tagasi 2016. a toimunud tegevustele, mida on seni tehtud ja milline on perede tagasiside teenustele. Oodatud on ka teie ettepanekud perede toetamise teemal.

Palume teil enne üritusele tulemist registreeruda https://goo.gl/forms/Uz82ofU1qx1Pk0hg1

 

Kohtumiseni!

Kohtumist korraldab Lille Maja ja Sotsiaalkindlustusameti ESF projekt „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.
Kontakt:  Kristiina Vainomäe, tel 5886 8116, e-post kristiina.vainomae@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

el_sotsiaalfondi_ja_sotsiaalkindlustusameti_logod_koos

Foorumteatri etendus „Mõttetu! Tühine! Nõme!”* Tartu linna ja maakonna koolide 6.-12. klassidele!

16387992_1306885286045012_8654868001562713081_n

Lille Maja näitemänguhuvilised noored korraldavad Tartu linna ja maakonna koolide 6.-12. klassidele Tartu linna lastekaitsepäeva eeltegevusena foorumteatri etenduse pealkirjaga „Mõttetu! Tühine! Nõme!”

Etenduse sisu on välja töötatud noorte poolt ning käsitleb noorte jaoks aktuaalseid teemasid. Ühise ajurünnaku tulemusena selgus, et noorte üheks suurimaks probleemiks on tegevusetus suvevaheajal. Noored vanuses 12-17 eluaastat ei leia enam endale nii kergesti tegevusi ning veedavad suure osa oma suvevaheajast kodus arvuti taga.

Etenduses esitlusele tulevad pildid on reaalsed olukorrad noorte eludest ning läbi foorumteatri meetodi muudetakse koos pealtvaatajatega halvimatest halvimad olukorrad ühiselt positiivseks. Noored panustavad ise probleemide lahendamisesse ning saavad seeläbi esinemisjulgust ja oskuse lahendada sarnaseid probleemseid olukordi ka tulevikus.

Lisaks noortele on laval ka Lille Maja noorsootöötajate foorumteatri trupi liikmed.

Foorumteatri etendust mängitakse 29. maist 31. maini kuuel korral Lille Maja noortekeskuses ning kolmel korral 1. juunil Tartu linna lastekaitsepäeva sündmuse raames. Etendusele on vajalik eelnev registreerimine ning korraga võtame vastu ühe klassi (va 1. juunil).

Registreeri oma klass mai etendustele SIIN!

Registreerides palume märkida nime kohale kooli ja klassi. Lisaks palume õpetajal saata järgnevad andmed e-posti aadressile auli.auvaart@raad.tartu.ee: kool, klass, noorte arv, poiste arv, tüdrukute arv, õpetaja nimi, meiliaadress ja telefoninumber.

Juhul, kui selgub, et te siiski ei saa foorumteatri etendusele tulla, palume märku anda e-posti aadressile auli.auvaart@raad.tartu.ee 

 

Foorumteatris osalemine on klassidele tasuta.

*Etendusi toetab laste- ja noortekultuuriaasta ideekonkurss “50 ideed”.

Fotojaht „Mina ka” Tartu linna ja maakonna koolide 1.-5. klassi õpilastele*

13321796_1093326730734203_579494006891556798_nFotojaht “Mina ka” on lastekaitsepäeva eelsündmus.

Fotojaht koosneb kaheksast punktist, mis asuvad kesklinna läheduses. Igas punktis on antud ülesanne, mis tuleb lahendada kogu klassiga ning jäädvustada fotona. Ülesanded on seotud noortekultuuri, lastekaitsepäeva ning Tartu linnaga.

Fotojahis saab osaleda 15. maist 19. maini klassijuhataja poolt eelnevalt doodles registreeritud ajal. Kokku lepitud ajal saavad grupid Lille Majast kätte ülesannetelehe punktidega. Fotojahi lõppedes oodatakse klasse tagasi Lille Majja, et laadida tehtud pildid arvutisse. Samal ajal premeeritakse klassi üllatusega. Kogu tegevuseks tuleks aega varuda umbes 1,5 tundi.

Fotojahi raames tehtud fotodest koostatakse näitus pealkirjaga „Mina ka”, mis avatakse 1. juunil Raekoja platsil.

Fotojahile registreerimine toimub SIIN! Registreerides palume märkida nime kohale kooli ja klassi. Juhul, kui selgub, et te siiski ei saa fotojahis osaleda, palume märku anda e-posti aadressile helene.schotter@raad.tartu.ee.

*Sündmust korraldab Lille Maja noorteaktiiv.

Tartu linna lastekaitsepäeva „Mina ka” luulekonkurss

„Mina ka Tartus”

Ootame lastekaitsepäeva luulekonkursile osalema 1.-9. klasside õpilasi!

Konkursile on oodatud luuletused, milles kajastuvad noorte mõtisklused teemal „Mina ka Tartus“. Luulekonkursi eesmärgiks on noorte luulemeele arendamine ning pisiteoste väljatoomine sahtlipõhjast. Omaloomingu konkursi kaudu avaneb noortel võimalus rääkida kaasa oma kodulinna teemadel ning jagada oma kirjutatut teistega.

Tööde juurde tuleb lisada kindlasti luuletuse pealkiri, autori nimi ja vanus. Lisaks kontakttelefon ja/või e–posti aadress. Kõik osavõtjad vastutavad esitatud tööde autoriõiguste ning enda andmete õigsuse eest. Luuletustes ei ole lubatud kasutada ebatsensuurseid väljendeid.

Töid saab esitada kuni 22. maini e-posti aadressile gertrud.juriado@raad.tartu.ee või luuletused võib kohale tuua ka paberkandjal Lille Majja (Lille 9, Tartu) II korrusele administraatori kabinetti.

Saabunud luuletusi hindab žürii, kes valib välja kõige omanäolisemad ja erilisemad. Valitud luuletused kantakse ette 1. juunil õuesõppepäeva „Mina ka” pealaval ning autoreid tunnustatakse lastekaitsepäeva avamisel.

Kõik saabunud konkursi tingimustele vastavad luuletused avaldatakse lastekaitsepäeva facebooki lehel ning kodulehel.

Ootame kauplejaid lastekaitsepäeva õhtusele sündmusele!

Kauplemine lastekaitsepäeval toimub kell 16.00-20.00 Küüni tänaval. Korraldaja võtab kauplejaid vastu ja jagab müügikohti 1. juunil ajavahemikus kell 14.00-16.00. Varem kauplema ei ole võimalik tulla!

Kauplemiseks tuleb registreeruda SIIN  hiljemalt 05. maiks 2017. Osalemistasu tuleb kauplejatel arve alusel tasuda hiljemalt 25. maiks.

Registreerumisel olen teadlik…
….et alates 1. märtsist 2017 Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna hallatava asutuse Lille Maja korraldusel toimuvatel sündmusel osalemistasu äriühingule on 69 eurot.  Kauplemispinna ühikuks on 1 moodul, max mõõtudega: laius 3 meetrit, sügavus 5 meetrit. Müügikoha broneerimine toimub kohapõhiselt.
…et õhkbatuutite kasutamisel tuleb järgida Tarbijakaitse poolt sätestatud üldnõudeid õhkbatuutite kasutamisele.

Lisainfo:
Raili Koort
7361689, 53829835
raili.koort@raad.tartu.ee

Kaaskorralduse üleskutsele on 09. märtsiks vastanud…

…. Tartu Kaubamaja, Eesti Teadusagentuur, Tartu loodusmaja, Tiigi Seltsimaja, JCI Toomemäe noortekoda, Lastehoid Kunstipõnnid, Seiklejate Vennaskond, MTÜ Just Tants, FC Helios, YFU Eesti, Tartu Lasteaed Kannike, Tartu Lastekaitse Ühing, Anne Noortekeskus, MTÜ Noored Toredate Mõtetega, Vanem Vend Vanem Õde Tartu, Käsitööklubi Maret, Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu Ülikooli Botaanikaaed, MTÜ Öökull, Tartu Kunstikool, Tähtvere Tennisekeskus, JK Merikotkas, JJ-Street Company, HAF Tartu, Tauri Vahesaar – Slackliner, Omanäoline EraHuvikool, Päästeamet, Loome Pai, Tartu linna sotsiaal- ja tervishoiuosakond, Tartu Noortevolikogu, Miksteater, Ruutu10 ja Oskar Lutsu Majamuuseum.