Linnajuhtide maailm

Haridusosakonna külastus

Külastuse käigus on võimalik tutvuda Tartu linnavalitsuse haridusosakonna tööga, esitada küsimusi ning külastada ruume.

11:15 – 12:00 Tartu Karolva Kool, 3.b klass

13:15 – 14:00 Tartu Forseliuse Kool, 3.a klass

 

Advertisements