Tervise- ja ohutusmaailm

Etteregistreerimisega õpitoad:

Maanteeameti ennetustöö osakond

Õpituba “Raudteeohutus”

Õpitoa kestus 45 minutit.

Kell 10.00 Tartu Variku Kool, 3.b kl

Kell 11.00 Tartu Forseliuse Kool, 3.c klass

Kell 12.00 Tartu Variku Kool 2.b,

Kell 13.00 Tartu Variku Kool, 2.c

Õpituba “Kõrvalised tegevused liikluses”

Õpitoa kestus 45 minutit.

Kell 10.00 Tartu Forseliuse Kool, 3.c klass

Kell 11.00 Tartu Forseliuse Kool, 5.a klass

Kell 12.00 Tartu Veeriku Kool, 2.a klass

Kell 13.00 Tartu Forseliuse Kool, 5.b klass

 

Avatud osalusega õpitoad:

G4S Lõuna

Avatud osalusega tegevused

Veeohutus – käitumine rannas, ohu märkamine, tegutsemine

Maranel OÜ

Üldine liiklusohutusalane teavitustöö koos erinevate mängude ja töölehtede lahendamisega.

Tartu linna sotsiaal- ja tervishoiuosakond

1.-5. klass
Räägime taskuraha kulutamisest.
7. klass ja edasi…

Suhkur – ületarbimine?!

Lõuna päästekeskus

Tutvustab päästeveste ja nende õiget kasutamist. Lisaks tutvustavad päästeauto peal olevaid vetelpääste vahendeid.

Lõuna prefektuur

Üldine liiklusohutusalane teavitustöö Kaubamaja ülekäiguraja läheduses.

Advertisements